Τράπεζες: Ποιοι θα κερδίσουν και πόσα από τις ρυθμίσεις των δανείων – Οι 12 προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών

Κέρδος από τις ρυθμίσεις που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες υπό το ασφυκτικό πρέσινγκ της κυβέρνησης -πιθανότατα πριν από το τέλος του έτους- δεν θα υπάρξει.

Το ζητούμενο θα είναι να μετριαστεί η ζημιά που προκαλείται από την αύξηση των επιτοκίων, μια ζημιά την οποία μέχρι τώρα τη φορτώνονται εξολοκλήρου οι δανειολήπτες.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι τράπεζες θα ανακοινώσουν μέτρα σε τρεις κατευθύνσεις:

1. Απορρόφηση ενός μέρους του βάρους από την αύξηση των κυμαινόμενων επιτοκίων στις δόσεις των ευάλωτων νοικοκυριών. Η περίμετρος αυτού του μέτρου θα είναι πολύ συγκεκριμένη: Θα ενσωματωθούν μόνο “πράσινα” δάνεια (δηλαδή αυτά που εξακολουθούν να εξυπηρετούνται κανονικά) πολιτών που θα πληρούν συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Στην… αυστηρή εκδοχή του, το πρόγραμμα θα αφορά σε όσους μπαίνουν στην περίμετρο των “ευάλωτων” νοικοκυριών. Πρόκειται γι’ αυτούς που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

· Το εισόδημα να μην ξεπερνά τα 7.000 ευρώ για το νοικοκυριό με ένα μέλος, τα 10.500 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο μέλη, τα 14.000 ευρώ για ζευγάρια με ένα παιδί, τα 17.500 ευρώ για το ζευγάρι με δύο παιδιά και τα 21.000 ευρώ για το ζευγάρι με τρία παιδιά.

· Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ

· Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 7.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τα 10.500 ευρώ για το ζευγάρι, τα 14.000 ευρώ για τα νοικοκυριά που έχουν τρία μέλη, 17.500 ευρώ για τέσσερα μέλη και 21.000 ευρώ για πέντε μέλη

Ποια θα είναι η… παροχή για όσους θα πληρούν αυτά τα κριτήρια (ή ενδεχομένως και ποιο διευρυμένα αν κριθεί ότι πρέπει να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών;) Η ανάληψη ενός μέρους του βάρους από την αύξηση του επιτοκίου από την ίδια την τράπεζα.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου για ένα χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, σε ένα δάνειο με επιτόκιο συνδεδεμένο με το επιτόκιο της ΕΚΤ συν 2 ποσοστιαίες μονάδες, είχε πριν την άνοδο τελική επιβάρυνση 2% και τώρα είναι στο 4%.

Ένα λοιπόν ενδεχόμενο είναι να μειωθεί το spread από το 2% στο 1% και το επιτόκιο να συγκρατηθεί από το 4% στο 3%. Αν λοιπόν η δόση ήταν 300 ευρώ και έχει γίνει 350 ευρώ, τα 25 ευρώ θα τα επιβαρύνεται ο δανειολήπτης και τα 25 ευρώ θα τα επιβαρύνεται η τράπεζα. Είναι ένα ερώτημα το τι θα συμβεί αν αυξηθούν πολύ τα επιτόκια καθώς η ΕΚΤ προετοιμάζει νέες κινήσεις.

2. Ρυθμίσεις για τους υπόλοιπους δανειολήπτες.

Εκτός από τους ευάλωτους υπάρχουν και άλλοι “πράσινοι” δανειολήπτες που ενδεχομένως να δυσκολευτούν στην αποπληρωμή των δόσεων τους. Και αυτό διότι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το στεγαστικό αλλά και τις αυξημένες τιμές των τροφίμων, των καυσίμων, της ενέργειας κλπ.

Γι’ αυτούς τους δανειολήπτες οι τράπεζες θα προσφέρουν -στοχευμένα και κατά περίπτωση- δυνατότητα αύξησης της περιόδου αποπληρωμής ή μια περίοδο χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλονται μόνο τόκοι ώστε να μειώνεται η μηνιαία δόση. Η αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής ενός 15ετούς δανείου κατά πέντε χρόνια, ουσιαστικά εξαφανίζει την επιβάρυνση από την αύξηση του επιτοκίου. Ο τελικός λογαριασμός για τον δανειολήπτη δεν μειώνεται βέβαια. Απεναντίας οι τόκοι που θα πρέπει να πληρώσει μέχρι τη λήξη του δανείου αυξάνονται. Αυτό που αλλάζει είναι ότι γίνεται διευκόλυνση στον μηνιαίο προϋπολογισμό με συγκράτηση της δόσης.

3. Τα επιτόκια των καταθέσεων θα αυξηθούν από το νέο έτος. Αυτό θα γινόταν ούτως ή άλλως καθώς από το 2023 θα αρχίσει να περιορίζεται η ρευστότητα των τραπεζών λόγω των μέτρων της ΕΚΤ οπότε και οι τράπεζες θα πρέπει να κρατήσουν ικανοποιημένους τους καταθέτες που εξασφαλίζουν σημαντικό κομμάτι της ρευστότητας.

Οι 12 προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών που χρήζουν εξορθολογισμού

Τον εξορθολογισμό των χρεώσεων σε τραπεζικές συναλλαγές ζήτησε μεταξύ άλλων το υπουργείο Οικονομικών  από τις τράπεζες κατά τη χθεσινή συνάντηση. Όπως διευκρίνισαν σήμερα κύκλοι του υπουργείου πρόκειται για 12 τραπεζικές συναλλαγές οι προμήθειες των οποίων που επιβαρύνουν σημαντικά την ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα:

1. Προμήθεια εισερχόμενου εμβάσματος.
2. Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος (χρέωση για μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό μίας τράπεζας σε λογαριασμό άλλης τράπεζας εσωτερικού).
3. Προμήθεια αποστολής χρημάτων (έμβασμα) σε τράπεζες εκτός ευρωζώνης.
4. Προμήθεια ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας.
5. Συνδρομή πιστωτικής κάρτας.
6. Προμήθεια επανέκδοσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας λόγω λήξης και λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς.
7. Προμήθεια για πληρωμή λογαριασμών (ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.).
8. Προμήθεια έκδοσης αντιγράφων κίνησης λογαριασμών/δανείων/πιστωτικών καρτών.
9. Έξοδα αξιολόγησης αιτημάτων δανείων.
10. Έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου αιτημάτων δανείων.
11. Έξοδα συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες στο εξωτερικό (επιβάρυνση για τη μετατροπή συναλλαγών εξωτερικού σε ευρώ).
12. Προμήθεια για αγορά χρεογράφων του Ελληνικού Δημοσίου.