Ορκωμοσία του Βασίλη Παπαευσταθίου ως Δημοτικού Συμβούλου