Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός της σήραγγας Ραψομάτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη, από τη Χ/θ 184,6 έως τη χ/θ 182,9 και συγκεκριμένα στη σήραγγα Ραψομάτη, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, λόγω εκτέλεσης εργασιών ετήσιας τακτικής συντήρησης, με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Οι ρυθμίσεις που αποφασίσθηκαν από την Αστυνομία είναι οι εξής:

-Από την Τρίτη 28/3 και ώρα 7.00 έως την Παρασκευή 31/3 και ώρα 16.00, αποκλεισμός της κυκλοφορίας στη σήραγγα Ραψομάτη, στην κατεύθυνση προς Αθήνα και παράκαμψη της κυκλοφορίας (προς Αθήνα) και μετάθεσή της στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Καλαμάτα (Ραψομάτη Κ).

-Από τον κλάδο αυτό θα εξυπηρετούνται αμφότερες οι κατευθύνσεις και θα διατίθεται μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (contraflow).

Η τεχνική εταιρεία Μορέας Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, καθώς και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων.