Τεράστιες οφειλές εκατομμυρίων ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΓΟΕΒ Παμίσου

Ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ έχουν βεβαιωθεί από το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) στον ΓΟΕΒ Παμίσου.

Οι οφειλές αυτές αποτελούν το σύνολο των κύριων οφειλών και των προβλεπόμενων προσαυξήσεων για χρονικό διάστημα 27 χρόνων και συγκεκριμένα από το 1991 μέχρι το 2018.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας ανέφερε ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα με τους ΓΟΕΒ -καθώς και στην Αργολίδα, όπως είπε, προκύπτουν παρόμοια ζητήματα.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ειδικότερα, έκανε λόγο για “δισεπίλυτο ζήτημα, σύνθετες καταστάσεις, δύσκολες αποφάσεις που όμως είναι απολύτως απαραίτητες για μια νέα αρχή”

Πρόσθεσε ότι από την Περιφέρεια έχει ζητηθεί από την πολιτεία ειδική νομοθετική ρύθμιση -ή οικονομική στήριξη– για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με το υπέρογκο, όπως εξελίσσεται, κόστος της ενέργειας για τις καλλιέργειες.