Συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής του κτηρίου της πρώην ηλεκτρικής εταιρείας

Μέχρι σήμερα έχει επισκευαστεί η φέρουσα λιθοδομή του κτηρίου και έχει ενισχυθεί με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τόσο στην εσωτερική πλευράς της όσο και στους ενδιάμεσους φέροντες τοίχους. Επιπλέον, έχει γίνει η αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου του α’ ορόφου με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και η αντικατάσταση της παλιάς ξύλινης τετράριχτης στέγης με νέα.

Σύμφωνα με τα ορισμένα στην μελέτη, ακόμα, έχουν αποξηλωθεί και ανακατασκευαστεί εξ’ αρχής, τα εξωτερικά επιχρίσματα και τα μορφολογικά στοιχεία των τεσσάρων όψεων του κτηρίου, ενώ έχει εκτελεστεί μεγάλος μέρος των ηλεκτρολογικών δικτύων και η τοποθέτηση των γυψοσανίδων στο ισόγειο. Τις ημέρες αυτές, εκτελούνται εργασίες κατασκευής ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπές εργασίες στο εσωτερικό του κτηρίου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 831.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους.