Στοιχεία Ληξιαρχείου Δήμου Καλαμάτας: 696 θάνατοι, 928 γεννήσεις, 282 γάμοι, 107 σύμφωνα συμβίωσης

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2022 στο Ληξιαρχείο της Δ.Ε.  Καλαμάτας καταχωρήθηκαν 2.013 πράξεις, που αφορούν σε 696 θανάτους, 928 γεννήσεις, 282 γάμους.

Από τους περίπου τριακόσιους γάμους 91 ήταν πολιτικοί με τα σύμφωνα συμβίωσης περισσότερα καθώς ανήλθαν σε 107 .

Στο ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Άριος έχουν καταχωρισθεί 39 πράξεις, που αφορούν σε 37 θανάτους, 0 γεννήσεις, 2 γάμους και 0 σύμφωνα συμβίωσης.

Στο ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών καταχωρήθηκαν 52 πράξεις, που αφορούν σε 44 θανάτους, 0 γεννήσεις, 6 γάμους και 2 σύμφωνα συμβίωσης.

Στο ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας ενεγράφησαν 57 πράξεις, που αφορούν σε 50 θανάτους, 1 γέννηση, 3 γάμους και 3 σύμφωνα συμβίωσης.