Σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή αποξηραμένων σύκων λόγω βροχοπτώσεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της “ΣΥΚΙΚΗΣ”, σε συνέχεια των βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, οι οποίες συνεχίζονται, συνεργείο προέβη σε αυτοψίες μέσω του Γεωτεχνικού της Τμήματος και διαπίστωσε κατά τόπους σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή των αποξηραμένων σύκων στις  συκοπαραγωγικές περιοχές των Νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας.

Μετά τα ανωτέρω απέστειλε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, καθώς και αντίστοιχη ενημέρωση στους δημάρχους όλων των παραπάνω περιοχών συκοκαλλιέργειας για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αναγγελίας ζημιάς, δηλώνοντας προς όλους τους ανωτέρω ότι το επιστημονικό γεωτεχνικό προσωπικό της ΣΥΚΙΚΗΣ παραμένει στη διάθεση όλων των υπηρεσιών προς τη διευκόλυνση του έργου τους.