Σε παγίδα χρέους η εστίαση

Ο κλάδος της εστίασης συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα μεταξύ εκείνων που επλήγησαν δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Κατά τη διάρκειά της οι επιχειρήσεις του κλάδου τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής της λειτουργίας τους, ενώ ακόμη και κατά τα διαστήματα που είχε αρθεί το καθεστώς αναστολής λειτουργούσαν με προϋποθέσεις οι οποίες περιόριζαν σημαντικά τη δραστηριότητά τους.

Η κυβέρνηση έλαβε σειρά υποστηρικτικών μέτρων επιβίωσης που βασίστηκαν στην προσδοκία της δυναμικής ανάκαμψης όταν οι οικονομίες θα επέστρεφαν σε συνθήκες κανονικότητας. Ωστόσο η έκρηξη του πληθωρισμού, που από τα μέσα του 2021 και μετά καλπάζει, εξουδετέρωσε την προοπτική μιας δυναμικής ανάκαμψης.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον τα προβλήματα που είχαν συσσωρεύσει οι επιχειρήσεις εντάθηκαν, με κυριότερο αυτό της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

Η τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 30 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2022 σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης, καταδεικνύει πως τα δύσκολα για τον κλάδο είναι μπροστά, παρά το γεγονός πως η καλή τουριστική περίοδος μπορεί να επιτρέψει την αναπλήρωση μέρους των απωλειών σε όσες επιχειρήσεις επωφελούνται από τον τουρισμό.

Ζημιές για έξι στις δέκα

Είναι ενδεικτικό ότι οι έξι στις δέκα επιχειρήσεις το 2021 έκλεισαν με ζημιές, ενώ ο αριθμός των πελατών και οι ποσότητες των παραγγελιών συρρικνώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 για το 52,9% και το 63,7% αντίστοιχα σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Παράλληλα το κόστος λειτουργίας στην εστίαση αυξήθηκε μεσοσταθμικά τους τελευταίους 12 μήνες κατά 41,7% με το κόστος της ενέργειας να αυξάνεται κατά  87,2%, των πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά 37,9% και των καυσίμων κατά 50,8%, οδηγώντας τις οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις σε αύξηση των τιμών, ενώ η μία στις δύο επιχειρήσεις αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και τέσσερις στις δέκα δεν έχουν ταμειακά διαθέσιμα.

Ολοι αυτοί οι δείκτες συντείνουν στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της εστίασης βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο ή σε ιδιώτες.

Τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν, καθώς ο πληθωρισμός καλπάζει με τις τιμές στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες να έχουν εκτοξευθεί και να αναμένονται και νέες αυξήσεις. Ταυτόχρονα οι λογαριασμοί για την πληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών έρχονται στους επιχειρηματίες και μαζί με τις άλλες υποχρεώσεις κάνουν αβέβαιη τη δυνατότητα αποπληρωμής τους.

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον και δεδομένων των ραγδαίων επικείμενων εξελίξεων το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμη η έγκαιρη προώθηση μιας πολυεπίπεδης συντεταγμένης δέσμης μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχευμένων σε εκείνες τις επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη ώστε να αποσοβήσουν τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης που θα είναι επιζήμια για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

*Ο Γιώργος Καββαθάς είναι πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ