Σε διαβούλευση η Περιφέρεια Πελοποννήσου επί της μελέτης για το ελληνικό τμήμα του έργου του αγωγού EastMed

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα μετάσχει στην διαδικτυακή συνάντηση διαβούλευσης που συγκαλείται την ερχόμενη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου αναφορικά με τις επιπτώσεις -και τους τρόπους αντιμετώπισής τους- στο ελληνικό τμήμα του έργου που αφορά στον αγωγό EastMed σύμφωνα με την ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων).

Την διαβούλευση προκαλεί η εταιρεία IGI Poseidon S.A. που έχει εκπονήσει την πιο πάνω μελέτη, η οποία υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) στις 8 του περασμένου Ιουνίου και στάλθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από τον έλεγχο πληρότητας στις 16 του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η IGI Poseidon διεξάγει διαδικτυακές συναντήσεις για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της ΜΠΚΕ και τη συλλογή σχολίων επί της μελέτης -η οποία για το ελληνικό τμήμα του έργου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.igi-poseidon.com.