Προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες στην 23ης Μαρτίου

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την α’ φάση του έργου «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατειάς 23ης Μαρτίου».

Οι παρεμβάσεις εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από την ανάδοχο εταιρεία και με σκοπό να υπάρξει η δυνατόν λιγότερη όχληση.

Ενημέρωση για την πορεία του έργου έλαβε σήμερα, Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος από τον υπεύθυνο του έργου και την επιβλέπουσα της αναδόχου εταιρείας, παρουσία στελεχών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου.