Ουραγός στην απασχόληση εργαζομένων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην απασχόληση εργαζομένων  σε τομείς υψηλής τεχνολογίας είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Εurostat «στο κάτω άκρο της κατανομής, υπήρχαν 5 περιφέρειες με λιγότερα από 3.000 άτομα απασχολούμενους σε τομείς υψηλής τεχνολογίας: η νότια ιταλική περιφέρεια Molise, μαζί με τέσσερις ελληνικές περιφέρειες – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησος, Ήπειρος και Στερεά Ελλάδα.» Αντιθέτως  πρωτεύσαν «οι περιφέρειες πρωτευουσών της Γαλλίας (Ile-de-France) και της Ισπανίας (Comunidad de Madrid) κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό ατόμων που απασχολούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, 420.000 και 289.000, αντίστοιχα. Ακολούθησαν 3 περιφέρειες, οι οποίες κατέγραψαν περισσότερα από 200.000 άτομα απασχολούμενα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας: Oberbayern στη νότια Γερμανία, Λομβαρδία στη βόρεια Ιταλία και Cataluña στην ανατολική Ισπανία.»

Σύμφωνα με την Εurostat «Οι τομείς υψηλής τεχνολογίας θεωρούνται βασικοί μοχλοί οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας και συχνά παρέχουν καλοπληρωμένες ευκαιρίες απασχόλησης. Το 2022, 9,8 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνταν σε τομείς υψηλής τεχνολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ , που αντιστοιχεί στο 4,9% της συνολικής απασχόλησης της ΕΕ. Η εκπροσώπηση των φύλων σε αυτόν τον τομέα βλέπει τους άνδρες να αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από τα δύο τρίτα (67,2%) του συνόλου. 

Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο (32,8%) του συνολικού αριθμού των ατόμων που απασχολούνται στους τομείς υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ το 2022. 

Το μερίδιο των γυναικών στην απασχόληση υψηλής τεχνολογίας στις περιφέρειες NUTS 2 κυμάνθηκε από το υψηλό 50,2% στην ουγγρική περιφέρεια Nyugat-Dunántúl έως το 8,3% στην ελληνική περιφέρεια της Θεσσαλίας. Στην πραγματικότητα, η Nyugat-Dunántúl ήταν η μόνη περιοχή στην ΕΕ (σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας) όπου υπήρχαν περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες που απασχολούνταν σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Τα επόμενα υψηλότερα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης καταγράφηκαν στην ιταλική περιφέρεια Marche (48,6%) και σε μια άλλη περιφέρεια της Ουγγαρίας, το Észak-Magyarország (48,1%).»