Ξεκινάει το έργο του «Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος, Άμμου και Μικρομάνης»

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Παναγιώτης Μιχαλίτσης Ανώνυμος Τεχνική Οικοδομική Εργοληπτική Εμπορική και Ενεργειακή Εταιρεία» με δ.τ. «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος Άμμου και Μικρομάνης», προϋπολογισμού 4.500.000,00 € συν ΦΠΑ.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων  περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).».

Κατά την υπογραφή του έργου, σήμερα Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας Άριος, Γρηγόρη Κωστόπουλου, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε: «Υπογράφουμε σήμερα για την υλοποίηση ενός ακόμα σημαντικού έργου υποδομής. Ενός έργου που διεκδικήσαμε, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή του και με ταχύτατες διαδικασίες δημοπρατήσαμε και φθάσαμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης. Το έργο αφορά την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των Τοπικών Κοινοτήτων Άριος, Άμμου και Μικρομάνης καθώς και των κεντρικών αγωγών μεταφοράς από τις εν λόγω Κοινότητες στους κεντρικούς αγωγούς που οδηγούν τα ακάθαρτα στον Βιολογικό Καθαρισμό της Καλαμάτας. Πρόκειται για μία εξέλιξη που μας χαροποιεί, καθώς ο σχεδιασμός μας αποδίδει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πλέον, με την υλοποίηση αυτού του έργου, ανοίγει ο δρόμος ώστε σε επόμενη φάση να διεκδικήσουμε και να υλοποιήσουμε την κατασκευή του δικτύου που θα εξυπηρετήσει περιοχές όπως το Αριοχώρι, τα Αλώνια, το Πλατύ και εν συνεχεία την περιοχή των Αρφαρών».

370350732 276861688673124 2367329676123869296 n

ΤΟ ΕΡΓΟ

Όσον αφορά το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος Άμμου και Μικρομάνης», το δίκτυο εκκινεί από τον πλέον απομακρυσμένο από την ΕΕΛ, οικισμό του Άμμου. Ο κεντρικός συλλεκτήρας ακολουθώντας νοτιοανατολική κατεύθυνση τοποθετείται σε υφιστάμενους οδούς εντός των ορίων των οικιστικών ζωνών Άμμου και Άρι και παραλαμβάνει τα λύματα των δύο οικισμών. Στο τμήμα αυτό ο κεντρικός συλλεκτήρας παραλαμβάνει τα λύματα μέσω των δευτερευόντων αγωγών ή και με απευθείας συνδέσεις. Στη συνέχεια ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός είναι αγωγός μεταφοράς, τοποθετείται σε υφιστάμενους δρόμους και ακολουθώντας νοτιοανατολική πορεία παραλαμβάνει τα λύματα της Μικρομάνης. Τέλος στρέφεται προς νότο και καταλήγει στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ) της Μεσσήνης.

Για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης των τριών τοπικών Κοινοτήτων θα κατασκευαστούν συνολικά 26.360 μέτρα δικτύων.

Για την ορθή λειτουργία του έργου πλέον των δικτύων συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν έξι αντλιοστάσια. Το κεντρικό αντλιοστάσιο για το σύνολο των λυμάτων των οικισμών Άρι και Άμμου (Α/Σ Α1), το Α/Σ Μικρομάνης για το σύνολο των λυμάτων της Μικρομάνης και τέσσερα μικρότερα που καλύπτουν τμήματα του δικτύου των λυμάτων του Άρι και του Άμμου (Α/Σ Άρι 1, Α/Σ Άρι 2, Α/Σ Άμμου 1 και Α/Σ Αμμου2). Όλα τα αντλιοστάσια θα είναι υπόγεια, και προβλέπεται να τοποθετηθούν σε δρόμους, έχουν παρόμοια διάταξη, ορθογωνική μορφή αλλά διαφορετικές διαστάσεις που εξαρτώνται από τη στάθμη των αγωγών συμβολής και τον αναγκαίο όγκο ρύθμισης.

Τέλος για να είναι πλήρως λειτουργικό το έργο θα κατασκευαστούν και όλες οι ιδιωτικές συνδέσεις. Το σύνολο των προβλεπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων εκτιμήθηκε από τον αριθμό των κατοικιών της πλέον πρόσφατης απογραφής ίσο με 1060 τεμ. Αναλυτικά οι ιδιωτικές συνδέσεις ανά οικισμό θα είναι:

1. Τοπική Κοινότητα Άριος 620 συνδέσεις

2. Τοπική Κοινότητα Άμμου 140 συνδέσεις

3. Τοπική Κοινότητα Μικρομάνης 300 συνδέσεις

Όπου είναι εφικτό ο αγωγός οικιακής σύνδεσης θα εκβάλλει σε φρεάτιο επίσκεψης του δικτύου ακαθάρτων. Στις λοιπές θέσεις θα συνδέεται με τον αγωγό ακαθάρτων. Οι συνδέσεις των σωλήνων των ιδιωτικών συνδέσεων με τους αγωγούς ακαθάρτων θα είναι απόλυτα στεγανές με τη χρησιμοποίηση σαμαριών μηχανικής σύσφιξης.