Ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Αναγνωσταρά

Παροχή ποιοτικότερου νερού σε κατοίκους και επισκέπτες αλλά και ελαχιστοποίηση των βλαβών, επιτυγχάνεται -μεταξύ άλλων- μέσω της υλοποίησης του μεγάλου έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτα. Πρόκειται για έργα, όπου κατά την πρώτη και δεύτερη φάση, αφορούσαν στην αντικατάσταση περισσοτέρων των 50 χιλιομέτρων παλαιών δικτύων με νέα, ενώ ακολουθούν ακόμα δύο φάσεις, προκειμένου η Καλαμάτα να θωρακιστεί ολιστικά σε επίπεδο δικτύων ύδρευσης.

Μάλιστα, από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας έχει ήδη ανακοινωθεί ότι για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται ο αποκλεισμός της στάθμευσης και η διακοπή της κυκλοφορίας για μικρά διαστήματα στην παραπάνω οδό. Επίσης, κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση. Για το λόγο αυτό,  παρακαλούνται οι πολίτες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη.