Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τα βασικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους

ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Κάθε τμήμα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τρεις σχολές – Περισσότερα από 1500 σχόλια κατατέθηκαν στη διαβούλευση.

Η ψήφιση του νέου αυτού νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια  θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου του 2024. Η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε με πάνω από 1500 σχόλια τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την βελτίωση του.

Παράλληλα εκτός από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρέχονται «ενισχύσεις» και στα δημόσια πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα αναμένεται χρηματοδότησή τους, η οποία θα φτάσει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το νέο αυτό νομοσχέδιο περιλαμβάνει κανονικά τις πανελλαδικές εξετάσεις ενώ τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αρχίσουν να δέχονται αιτήσεις φοιτητών από τον Σεπτέμβριο του 2025.

«40.000 Έλληνες φοιτητές αυτή τη στιγμή σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό, ένας αριθμός που είναι πολύ μεγαλύτερος από άλλες χώρες, στην Ισπανία για παράδειγμα είναι 35.000 και στην Πορτογαλία 13.000. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια εμβληματική μεταρρύθμιση με στόχο την παροχή δυνατότητας στους υποψήφιους Έλληνες φοιτητές να σπουδάσουν από την χώρα μας σε κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, την προσέλκυση ξένων φοιτητών και ξένου επιστημονικού προσωπικού, τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», φέρεται να υποστηρίζουν στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις :

  1. Κάθε παράρτημα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τρεις Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία.
  2. Να προσφέρει για κάθε σχολή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών, που διαθέτει αξιολόγηση και πιστοποίηση στο πλαίσιο της χώρας προέλευσης και στη συνέχεια πιστοποιείται από την ΕΘΑΑΕ.
  3. Να διαθέτει το προβλεπόμενο διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων.
  4. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής με κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με πρόβλεψη και για δευτερογενείς εγκαταστάσεις εντός του ίδιου νομού. Να επαρκεί για τη διδασκαλία και μελέτη των φοιτητών, να διαθέτει λειτουργική βιβλιοθήκη, χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, καθώς και οπτικοακουστικά μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  5. Όλα τα Πανεπιστήμια (δημόσια και μη κρατικά) αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΠΗΓΗ: LIFO