Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Πόσο αυξάνονται μισθοί και συντάξεις

Αυξήσεις ακόμη και άνω των 50 ευρώ τον μήνα στους δημοσίους υπαλλήλους λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και διπλή αναπροσαρμογή προς τα πάνω του εισοδήματος των συνταξιούχων, επιφέρουν οι δύο βασικές αλλαγές που δρομολογούνται για το 2023:Remaining Time-0:00FullscreenMute

Η οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η προσαρμογή των συντάξεων με βάση το άθροισμα ανάπτυξης και πληθωρισμού. Το “μειονέκτημα” των δύο βασικών αλλαγών είναι ότι δεν είναι “οριζόντιες”. Και μάλιστα το όφελος που προκύπτει είναι μεγαλύτερο γι’ αυτούς που έχουν χαμηλότερες αποδοχές.

Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι που έχουν θετική προσωπική διαφορά (δηλαδή παίρνουν περισσότερα από αυτά που βγάζει ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων) δεν θα πάρουν καμία αύξηση, ενώ δεν θα ωφεληθούν ούτε από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης η οποία ωφελεί μόνο αυτούς που έχουν ετήσιες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, στους δημοσίους υπαλλήλους περισσότερα θα κερδίσουν αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες αποδοχές, καθώς η εισφορά αλληλεγγύης που καταργείται δεν είναι αυτή που “κουρεύει” οριζόντια τους μισθούς εδώ και μια 10ετία, αλλά η “φορολογική” εισφορά αλληλεγγύης, η οποία αυξάνει τον φόρο εισοδήματος στους έχοντες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Προς το παρόν, το μέτρο στήριξης που φαίνεται στον ορίζοντα είναι η κατάργηση της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης η οποία προσαυξάνει τον φόρο εισοδήματος. Μέτρα όπως η κατάργηση της μισθολογικής εισφοράς (η οποία μειώνει το ονομαστικό ύψος των αποδοχών) ή αύξησης αποδοχών λόγω πληθωρισμού, δεν έχουν δρομολογηθεί, οπότε προς το παρόν φαίνεται στον ορίζοντα μόνο το όφελος από 1/1/2023, εξαιτίας της κατάργησης της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης.

1. Δημόσιος υπάλληλος με ετήσιες αποδοχές 15.000 ευρώ θα γλιτώσει φόρους 66 ευρώ σε ετήσια βάση ή 5,5 ευρώ τον μήνα.

2. Αν οι ετήσιες αποδοχές φτάνουν στα 20.000 ευρώ, το όφελος ανέρχεται στα 176 ευρώ τον χρόνο ή στα 14,67 ευρώ τον μήνα

3. Για αποδοχές 25.000 ευρώ, έχουμε όφελος 426 ευρώ τον χρόνο ή 35,5 ευρώ τον μήνα και

4. Για αποδοχές 30.000 ευρώ, το όφελος ανεβαίνει στα 676 ευρώ ή στα 56,3 ευρώ τον μήνα.

Συνταξιούχοι

Για τους συνταξιούχους αλληλεπιδρούν και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η αύξηση των ονομαστικών συντάξεων λόγω πληθωρισμού και ανάπτυξης. Επειδή όμως αύξηση δεν δικαιούνται όλοι και από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης δεν ωφελούνται όλοι, πρακτικά, οι συνταξιούχοι θα χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αυτούς που έχουν θετική προσωπική διαφορά –δηλαδή παίρνουν περισσότερα από όσα δικαιούνται βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης- και ταυτόχρονα έχουν μηνιαίες αποδοχές κάτω των 1000 ευρώ τον μήνα. Αυτοί δεν θα δουν καμία αύξηση στη σύνταξή τους.

2. Αυτούς που έχουν θετική προσωπική διαφορά αλλά λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ το μήνα. Αυτοί θα έχουν ένα μικρό όφελος στα καθαρά εισοδήματα εξαιτίας της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης.

3. Αυτούς που έχουν μηδενική ή αρνητική προσωπική διαφορά και σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ τον μήνα. Αυτοί θα πάρουν την αύξηση του 6-7% στις ονομαστικές αποδοχές τους δεν θα δουν όμως επιπλέον όφελος από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

4. Η 4η ομάδα είναι αυτή στην οποία ανήκουν όσοι και έχουν αρνητική ή μηδενική προσωπική διαφορά και όσοι έχουν σύνταξη άνω των 1000 ευρώ τον μήνα. Είναι οι πιο κερδισμένοι καθώς και αύξηση στην ονομαστική τους σύνταξη θα δουν και μείωση των κρατήσεων λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης.

Από την θεωρία στην πράξη. Το τι σημαίνει σε πραγματικούς όρους η όλη αλλαγή, φαίνεται από τα ακόλουθα παραδείγματα:

1. Συνταξιούχος έχει αρνητική προσωπική διαφορά και σήμερα λαμβάνει 800 ευρώ μικτά ως σύνταξη ενώ τα καθαρά του περιορίζονται στα 792,75 ευρώ μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος. Αν γίνει αύξηση 7% από 1/1/2023, τότε οι καθαρές αποδοχές θα αυξηθούν στα 840,76 ευρώ. Δηλαδή ο συνταξιούχος, ακόμη και μετά την αύξηση της παρακράτησης φόρου, θα πάρει 48,01 ευρώ επιπλέον ή 576,16 ευρώ για το σύνολο του 2023. Ουσιαστικά δηλαδή, η αύξηση θα αντιστοιχεί το 73% μιας σύνταξης

2. Συνταξιούχος με αρνητική προσωπική διαφορά έχει σήμερα σύνταξη (μεικτή) 1500 ευρώ. Τα καθαρά του σήμερα είναι 1322 ευρώ. Με την αύξηση του 7%, τα καθαρά θα αυξηθούν τα 1413 ευρώ δηλαδή κατά 91,23 ευρώ τον μήνα καθώς θα προκύψει όφελος και από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης (περίπου 11 ευρώ τον μήνα). Στο σύνολο του έτους, θα προκύψει όφελος 1094,8 ευρώ που αντιστοιχεί στο 83% μιας σημερινής σύνταξης.

3. Στη σύνταξη των 2500 ευρώ –που σήμερα αφήνει 1986 ευρώ καθαρά- το 7% σημαίνει ότι μαζί με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα προκύψει μηνιαία καθαρή μεταβολή 165 ευρώ. Η ετήσια αύξηση θα φτάσει στα 1980 ευρώ και ουσιαστικά ο συνταξιούχος θα εισπράξει το 2023 μια επιπλέον σύνταξη σε σχέση με το 2022.