Καλαμάτα: Παρουσία 3.000 νοσηλευτών, επαγγελματιών υγείας και φοιτητών στο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ένα ακόμη σημαντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα κατά τις προσεχές ημέρες. Πρόκειται για το 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών Ελλάδος, που θα διεξαχθεί 17 – 20 Μαΐου.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εθνικής εμβέλειας, σωματειακής φύσεως, εποπτευόμενη από το υπουργείο Υγείας και αριθμεί περισσότερους από 44.000 νοσηλευτές. Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετέχουν, κατά μέσο όρο, 3.000 νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας και φοιτητές, με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία.

Εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια

Μέσα από τα επιστημονικά δρώμενα, οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια και να παρακολουθήσουν διαλέξεις σχετικά με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, στους τομείς της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.

Επιπλέον, θα είναι σε θέση να ενημερωθούν για επαγγελματικές ευκαιρίες αποκατάστασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και για τις προοπτικές της επιστημονικής τους εξέλιξης σε επίπεδο Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, οι οποίες θα διευρύνουν της εξέλιξή τους τόσο στο σύγχρονο περιβάλλον των  υπηρεσιών υγείας όσο και στο ακαδημαϊκό πεδίο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διεξαχθεί και διαγωνισμός για τη βράβευση τεσσάρων εργασιών, για κάθε μία από τις εξής κατηγορίες:

1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας

2ο Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης

3ο Βραβείο Πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (E – Poster)

4ο Βραβείο Πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών.

Θέματα που θα αναπτυχθούν

Μερικές από τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

-Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης των νοσηλευτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

-Προοπτικές ακαδημαϊκής και επιστημονικής εξέλιξης μέσω της συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εξέλιξης, μέσω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

-Προοπτικές ανάπτυξης ατομικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων, μέσω διεπιστημονικών εξειδικευμένων σεμιναρίων στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας.

Άλλα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι: Γεροντολογική νοσηλευτική, δεοντολογία – βιοηθική, δημόσια υγεία & επιδημιολογία, διαπολιτισμική νοσηλευτική, επείγουσα νοσηλευτική, καρδιολογική νοσηλευτική, κοινοτική νοσηλευτική, νευρολογική και νεφρολογική νοσηλευτική, νομικά & επαγγελματικά θέματα, νοσηλευτική αναισθησιολογίας, αποκατάστασης, λοιμώξεων, μαζικών καταστροφών, ΜΕΘ, μητρότητα – γυναικολογική νοσηλευτική, υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, ψυχική υγεία, νοσηλευτική εκπαίδευση και μεθοδολογία της νοσηλευτικής έρευνας, ογκολογική νοσηλευτική, παθολογική νοσηλευτική, παιδιατρική/παιδοχειρουργική νοσηλευτική, πληροφορική της υγείας, χειρουργική νοσηλευτική κ.ά.