Η νομική προσέγγιση της ανθρωποκτονίας

Ένα ζήτημα που ταλανίζει κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο ,είναι η τέλεση εγκλημάτων με σκοπό την αφαίρεση της ζωής άλλου ανθρώπου με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου, τρόπου.  Το έγκλημα ορίζεται διαφορετικά σε διαφορετικές κοινωνίες και ο εγκληματίας – παραβάτης χρήζει διαφορετικής μεταχείρισης.                                                                                              

Το έγκλημα συνιστά ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς κλάδους της επιστήμης (ψυχολογία, κοινωνιολογία, νομική).    

Εμείς θα ασχοληθούμε και θα αναπτύξουμε το έγκλημα  ,την έννοια της ανθρωποκτονίας , το οποίο εντάσσεται στα εγκλήματα κατά της ζωής. Ειδικότερα το άρθρο 299  του Ποινικού Κώδικα στην παράγραφο 1 ορίζει:

“Όποιος σκότωσε άλλον τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη”.                                                                                               

Το ίδιο το άρθρο , δηλαδή 299 του Ποινικού Κώδικα στην παράγραφο 2 ορίζει “Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής , επιβάλλεται κάθειρξη”.

Είναι προφανές ότι στο άρθρο 299 ΠΚ τυποποιούνται δύο μορφές του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας με πρόθεση , εκείνη της πρώτης παραγράφου , που δεν έχει κανέναν ρητό περαιτέρω περιορισμό και εκείνης της δεύτερης παραγράφου που απαιτεί βρασμό ψυχικής ορμής κατά την απόφαση και εκτέλεση της ανθρωποκτονίας. 

Βασική διαφορά των δύο παραγράφων του άρθρου 299 ΠΚ είναι ότι στην παράγραφο 1 , η ποινή που επιβάλλεται είναι εκείνη της ισόβιας καθείρξεως όπου απαιτείται δόλος σε οποιαδήποτε μορφή του(άμεσος δόλος , δόλος β΄ βαθμού καθώς και ενδεχόμενος δόλος) , ενώ στην δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου η ποινή που επιβάλλεται είναι της καθείρξεως (πρόσκαιρης) και εδώ θα εστιάσουμε και θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε  την έννοια του βρασμού της ψυχικής ορμής , οπού συνιστά την ψυχική υπερδιέγερση που προκλήθηκε από την αιφνίδια υπερένταση κάποιου συναισθήματος ή πάθους , όπως οργή ,θυμού , θλίψης , φόβου , έρωτα , ζηλοτυπία.  

Συνήθης περίπτωση η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο της κοινής γνώμης όσο και της θεωρίας , είναι το φαινόμενο του “τυραννικού συζύγου”. Κλείνοντας η ανθρωποκτονία από πρόθεση συνιστά την κορωνίδα των κατά της ζωής εγκλημάτων του ποινικού συστήματος όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ελληνική έννομη τάξη , αλλά γενικότερα.

ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ