ΕΣΟΔΑPLUS Α.Ε: Χρήση επιστημονικών οδηγιών από τους αγρότες για τις παραγωγικές εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα (vid)

Στην Καλαμάτα βρέθηκε χθες ο πρόεδρος της ΕΣΟΔΑPLUS Α.Ε., Αντώνης Μαλάμης, και απευθυνόμενος στους παραγωγούς της Μεσσηνίας έκανε γνωστό ότι μέσω της συνεργασίας τους με την ΕΣΟΔΑPLUS Α.Ε., ως Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, μπορούν να κάνουν χρήση επιστημονικών οδηγιών, εξειδικευμένων, για την εκμετάλλευσή τους, χωρίς να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Μιλώντας για το Μέτρο 16, είπε ότι η εταιρεία του συμμετέχει με δύο εγκεκριμένα έργα ως innovation broker και facilitator: τo ένα αφορά στη «Βελτίωση της ποιότητας εδαφών», με έμφαση στη διαχείριση απορριμμάτων (πλαστικών συσκευασιών και φυτοφαρμάκων) και το άλλο τον «Εντοπισμό και αντιμετώπιση του βακτηρίου Xilella», μέσω δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης.

Επίσης, έκανε γνωστή τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝΑΓΡΟΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με επικεφαλής το διευθυντή δρα Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο, όσον αφορά στην εκπόνηση μελέτης για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Συνεταιριστικά Σχήματα και οι αγρότες της Μεσσηνίας, καθώς και των σύγχρονων ευκαιριών που μπορούν να αξιοποιήσουν.

Ειδικότερα για τη μελέτη, όπως αναφέρθηκε, «στόχοι είναι να:

-έρθουμε σε επαφή με αγρότες και συλλογικά σχήματα με δυναμισμό και διάθεση να καθορίσουν τις παραγωγικές εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα της περιοχής και να προβάλουμε τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που αναπτύξαμε παραπάνω.

-ενισχύσουμε την αντίληψη της ανάγκης δημιουργίας ισχυρών συνεταιριστικών σχημάτων, την ιδέα του συνεταιρίζεσθαι με τους όρους της εποχής μας.

Αφετηρία μας είναι ότι για την ενίσχυση

του αγροτικού εισοδήματος σήμερα χρειάζεται: η συνεργασία κατά την παραγωγή και διάθεση του παραγόμενου προϊόντος και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και μοντέλων διοίκησης στην παραγωγική διαδικασία.

-τεκμηριώσουμε το μήνυμα ότι η έρευνα και η καινοτομία στον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί παρά να είναι υπόθεση της παραγωγικής κοινότητας και το ότι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή είναι συλλογική υπόθεση.

Ότι πρέπει να μπει τέλος στη “μοναξιά του παραγωγού”.

Έχουμε ήδη τη σιγουριά ότι στην προσπάθειά μας αυτή, ως ΕΣΟΔΑPLUS ΑΕ και ως Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝΑΓΡΟΚ), έχουμε την υποστήριξη του “ΑΣ Καλαμάτας” και του ΚΥΔ “Αγροτικοί Σύμβουλοι ΙΚΕ”, και με τη σημερινή αφορμή απευθύνουμε κάλεσμα συνεργασίας σε κάθε καλοπροαίρετο ενδιαφερόμενο που μοιράζεται μαζί μας αυτές τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς».