Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2023 (vid)

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο στην 23/2022 συνεδρίασή του, το Τεχνικό Πρόγραμμα, έτους 2023, Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που έχει αρχικό προϋπολογισμό 17.770.674,30 €.

Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: «ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Τεχνικού Προγράμματος, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Το αρχικό Τεχνικό Πρόγραμμα ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 18 εκατ. €, αλλά ήδη για παράδειγμα από την ημέρα που συντάχθηκε μέχρι σήμερα έχουμε ήδη λάβει απόφαση ένταξης για 8 εκατ. € για τις στρατηγικές αστικές αναπλάσεις και άλλα έργα επίσης που είτε έχουν έρθει είτε θα έρθουν το επόμενο διάστημα.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 προφανώς και αποτυπώνει μία εικόνα που σήμερα υπάρχει, καθώς οι πόροι είναι σαφέστατα περιορισμένοι. Και λέω περιορισμένοι, καθώς η πλειοψηφία του Τεχνικού Προγράμματος, αφορά έργα είτε συνεχιζόμενα, είτε έργα που αντλούν πόρους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με ένα μικρό, ελάχιστο για τις μεγάλες ανάγκες που αναμφισβήτητα υπάρχουν, ποσό προκειμένου αυτό να διατεθεί προς εξυπηρέτηση ενός Δήμου όπως αυτός της Καλαμάτας. Εκκρεμούν, επίσης, αποφάσεις ένταξης για σειρά έργων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η φιλοσοφία του Τεχνικού Προγράμματος έρχεται προφανώς να ακουμπήσει στον όλο σχεδιασμό που υπάρχει. Άλλωστε οι βάσεις έχουν τεθεί, κυρίως ως προς τους άξονες που αφορούν στην επέκταση -με την ευρύτερη έννοια- της πόλης, μέσα από την υλοποίηση διανοίξεων και άλλων παρεμβάσεων πολεοδομικού χαρακτήρα. Ως πρωταγωνιστές του φετινού Τεχνικού Προγράμματος είναι αναμφισβήτητα τα έργα και οι παρεμβάσεις αναζωογόνησης αστικών περιοχών, μία σειρά έργα που φιγουράρουν ψηλά στις προτεραιότητες.

Ταυτόχρονα στο Τεχνικό Πρόγραμμα πρωταγωνιστούν παρεμβάσεις στους τομείς της κινητικότητας, της νεολαίας αλλά και των υποδομών με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων.

Άρα, το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα είναι προφανώς προσαρμοσμένο στην στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη, ακουμπά μέρος των στόχων που έχουν τεθεί ως προς την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και είναι εναρμονισμένο με τη στρατηγική που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή με μια αλληλουχία έργων στη βάση των δεσμεύσεών μας. 

Να πω επίσης ότι πέραν των όσων περιγράφονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2023 έχουμε μπροστά μας και την υλοποίηση ενός σχεδιασμού που προστίθεται από τη ΔΕΥΑΚ, με σημαντικά έργα υποδομών, ένα πρόγραμμα άνω των 20-25 εκατ. €.

Ξαναλέω ότι είναι μία προσπάθεια, δυναμική, που θα κληθούμε πολλές φορές μέσα στο επόμενο έτος να τροποποιήσουμε, καθώς θα έρχονται νέα έργα, νέες χρηματοδοτήσεις να προστεθούν σε αυτό. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε συμβαίνει και με τον προϋπολογισμό».