Δήμος Μεσσήνης: Δύο νέοι αντιδήμαρχοι στο μίνι ανασχηματισμό της δημοτικής αρχής

Δύο νέα πρόσωπα, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο και τον Σπύρο Κοντοθανάση, επέλεξε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος μεταξύ των αντιδημάρχων Μεσσήνης, οι οποίοι αυξάνονται αριθμητικά από 8 σε 9, με τους δύο από αυτούς να είναι άμισθοι.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος αντικαθιστά από σήμερα τον μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κώστα Μαλλιώτη -ο οποίος είναι ο μόνος από τους συνεργάτες του δημάρχου Μεσσήνης που δεν ανανεώθηκε η θητεία του. Η θητεία των υπολοίπων 7 υφιστάμενων αντιδημάρχων (και των δύο νέων) ανανεώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αναπληρωτής του δημάρχου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται ο άμισθος αντιδήμαρχος Κώστας Ρούτσης, αντί του Τάσου Παπαγεωργίου.  

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφασή του ο Γιώργος Αθανασόπουλος ορίζει αντιδημάρχους, τους:

1) Δημήτρη Αθανασακόπουλο, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2) Δημήτρη Γαλιάτσο, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου και τις αρμοδιότητες Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3) Παναγιώτη Γιαννόπουλο, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας και τις αρμοδιότητες Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

4) Ελένη Τσέλιου – Μουρούφα, έμμισθη αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες σε θέματα νομικών υποθέσεων και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού.

5) Σπύρο Κοντοθανάση, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Άμεσης Επέμβασης.

6) Τάσο Παπαγεωργίου, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Διαφάνειας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Τουρισμού.

7) Γιώργο Στραβόλαιμο, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας και Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

8) Χαράλαμπο Μακρή, άμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

9) Κώστα Ρούτση, άμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών εκτός από τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.