Ανησυχία στους αγρότες για τις ενισχύσεις μετά τις καθυστερήσεις των εγκυκλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι αγρότες της Μεσσηνίας τρέχουν και δεν φτάνουν για να να λάβουν ολόκληρή την ενίσχυση που δικαιούνται επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε καθυστερημένα τις εγκυκλίους για την ένταξη στα οικολογικά σχήματα που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή του πρώην «πρασινίσματος».

Επίσης δεκάδες αγρότες κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα επειδή δεν έχει ανοίξει ακόμα η ηλεκτρονική πύλη για τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω κληρονομίας, πώλησης, ενοικίασης κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση κανένας αγρότης δεν γνωρίζει το ποσό της ενίσχυσης που θα λάβει φέτος και τα επόμενα χρόνια καθώς υπάρχουν ακόμα μεγάλα κενά στο κανονιστικό πλαίσιο της νέα ΚΑΠ. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου ενώ διορθώσεις των δηλώσεων θα γίνονται μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Μέχρι τώρα στη Αγροτική Πύλη της Μεσσηνίας έχουν υποβληθεί 17.000 αιτήσεις ενώ πέρσι είχαν υποβληθεί περίπου 19.500.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ καταργούνται τα ιστορικά δικαιώματα που είχαν υπολογιστεί το 2015 με βάση τις δηλώσεις των παραγωγών του 2001 και του 2002.  Μετά την κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων  και σταδιακά μέχρι το 2026 θα υπάρξει σύγκλιση των ενισχύσεων που θα δίνονται για δενδρώδεις καλλιέργειες, αρότριες εκτάσεις και βοσκοτόπια. Για παράδειγμα: Η βασική ενίσχυση του στρέμματος των ελιών, το 2026, θα είναι ίδια για όλους τους ελαιοπαραγωγούς ανεξάρτητα από το ύψος της παραγωγής.

Οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν από 10 μέχρι 40 στρέμματα θα λαμβάνουν επιπλέον αναδιανεμητική ενίσχυση. Στις υπόλοιπες  καλλιέργειες οι δικαιούχοι και το ποσό της αναδιανεμητικής ενίσχυσης υπολογίζονται από τον αλγόριθμο του πληροφορικού συστήματος.

Η μεγαλύτερη όμως αλλαγή στη νέα ΚΑΠ αφορά την αντικατάσταση του «πρασινίσματος» που λάμβαναν σχεδόν όλοι οι παραγωγοί και ανερχόταν στο 25% – 30% της ενιαίας ενίσχυσης, με την επιδότηση της ένταξης σε οικολογικά σχήματα. Ουσιαστικά ο αγρότης θα επιλέγει τη φιλοπεριβαλλοντολογική  πρακτική που θα εφαρμόσει και θα πρέπει κάθε χρόνο να αποδεικνύει την εφαρμογή της για να λάβει την ενίσχυση για την ένταξη του στα οικολογικά σχήματα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  τα οικολογικά προγράμματα που μπορούν να επιλέξουν οι παραγωγοί του πρωτογενή τομέα είναι

«Π1-31.1 – Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών

α) 31.1-Α «Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου»

β) 31.1-Β «Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών»

γ) 31.1-Γ «Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών»

Π1-31.2 – Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

α) 31.2-Α «Περιοχές οικολογικής εστίασης»

β) 31.2-Β «Περιοχές οικολογικής εστίασης με φυτά ξενιστές»

Π1-31.3 – Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας

α) Δράση 31.3-Α «Σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια».

β) Δράση 31.3-Β «Σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια μεχρήση ξενιστών».

γ) Δράση 31.3-Γ «Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)».

δ) Δράση 31.3-Δ «Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)με τη χρήση ξενιστών » Π1-31.4 – Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία

Δράση 31.4: «Συγκέντρωση και θρυμματισμός των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων και εφαρμογή του κομπόστ (ιδιοπαραγώμενο ή μη)»

Π1-31.5 – Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

Δράση 31.5-Α «Γεωργοδασικά οικοσυστήματα»

Π1-31.6 – Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

            α)     31.6-Α     «Χρήση     της     ψηφιακής      εφαρμογής     και     σύνταξη      Σχεδίου

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)»

β) 31.6-Β «Συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

γ) 31.6-Γ «Εξαπόλυση ωφέλιμων μακρο-οργανισμών»

δ) 31.6- Δ «Χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών»

ε) 31.6-Ε «Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)» στ) 31.6-ΣΤ «Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση»

ζ) 31.6-Ζ «Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς»

η) 31.6-Η «Διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών»

θ) 31.6-Θ «Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς»

ι) 31.6-Ι «Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης» ια) 31.6-ΙΑ «Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές» ιβ) 31.6-ΙΒ «Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες» ιγ) 31.6-ΙΓ «Εφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας».

Π1-31.7 – Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων

α) 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους».

β) 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου».

Π1-31.8 – Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

Π1-31.9 – Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Π1-31.10 – Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας

Δράση 31.10 «Προστασία μνημειακών ελαιώνων»

Το αίτημα συμμετοχής σε κάθε οικολογικό πρόγραμμα γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Όπου απαιτούνται παραστατικά αγοράς πιστοποιημένου ή μη  σπόρου ή/και άλλων ειδών δικαιολογητικα αυτά θα πρέπει να αναρτώνται στην ΕΑΕ 2023 εκτός από το ΣΠΔ. Για τις ΕΑΕ που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί θα μπορούν να προσκομισθούν κατά τη διάρκεια των διοικητικών πράξεων ή πριν την πληρωμή σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προστασία μνημειακών ελαιώνων

Η δράση εφαρμόζεται στους εκτατικούς ελαιώνες των νησιών του Ιονίου (Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Παξοί) που χαρακτηρίζονται ως μνημειακοί ελαιώνες

Ειδικά για τη δράση αυτή ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα για το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό σχήμα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ