Αναρτήθηκε η πολεοδομική μελέτη της Μικρής Μαντίνειας

Την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης της Μικρής Μαντίνειας ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας.

Ο Δήμος (Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού) καλεί τους κυρίους ή νομείς ακινήτων της περιοχής Μικρής Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας να προσέλθουν:

  • Κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη στο Κοινοτικό γραφείο Μ. Μαντίνειας (παλιό Δημοτικό Σχολείο), ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.
  • Κατά τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή ώρες 10.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ., όροφος 1, κτήριο Β, γραφείο 221 Δημαρχείο Καλαμάτας (Αθηνών 99)

Εντός προθεσμίας 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, προκειμένου:

  • Να ενημερωθούν σχετικά με την Πολεοδομική Μελέτη Μικρής Μαντίνειας
  • Να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας μαζί με τα στοιχεία: τίτλους, πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, τοπογραφικό διάγραμμα και
  • Να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις.

Στην υπό ανάρτηση μελέτη έχουν επέλθει οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές που απορρέουν από την οριοθέτηση των ρεμάτων και την μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, προκειμένου να είναι εφικτή η έγκρισή της.

Πινακίδα 1

Πινακίδα 2

Πινακίδα 3

Πινακίδα 4

Πινακίδα 5

Πινακίδα 6

Πινακίδα 7

Πινακίδα 8

Πινακίδα 9

Πινακίδα 10

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στην υπό ανάρτηση μελέτη έχουν επέλθει οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές που απορρέουν από την οριοθέτηση των ρεμάτων και τη μελέτη γεωλογικής καταλληλόλητας, προκειμένου να είναι εφικτή η έγκρισή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: