Περιφέρεια Πελοποννήσου: Το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου η υποβολή πρότασης από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το 2023, καθώς και για τη δημιουργία δομής ελέγχου και ανάπτυξης μηχανισμού επιτήρησης και επαγρύπνησης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης, η δημόσια δαπάνη για την οποία (μέσω του ΕΠΑ/Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης) ανέρχεται σε 2.040.000 ευρώ.