Να παραμείνουν αμετάβλητες οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων εισηγείται η Δημοτική αρχή

Να παραμείνουν ίδιες οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων στην Καλαμάτα και να μειωθούν σε κοινότητες του δήμου που έχουν αυξηθεί υπερβολικά, προτείνει η δημοτική αρχή σε εισήγησή της στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, στις 7 το απόγευμα, όπου το Συμβούλιο θα εκφράσει γνώμη για τις αντικειμενικές αξίες και θα την υποβάλει στο υπουργείο Οικονομικών.

Χαρακτηριστικά στην εισήγηση αναφέρεται:

“Η κατηγοριοποίηση των δημοτικών ενοτήτων παρουσιάζεται σε 4 κατηγορίες τα επιχειρήματα των οποίων αλλά και οι προτάσεις των αντικειμενικών αξιών προσδιορίζονται ως ακολούθως:

ΟΡΕΙΝΕΣ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

➢ Στασιμότητα αναπτυξιακού χαρακτήρα , έλλειψη τουριστικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος
➢ Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2021 οι παραπάνω περιοχές παρουσιάζουν ραγδαία μείωση του μόνιμου πληθυσμού τους με κύριο στοιχείο την γήρανση του εναπομείναντος πληθυσμού, οι οποίοι κατά βάση απασχολούνται στο γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, γεγονός που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην περαιτέρω ερημοποίησή τους.
➢ Παρατηρείται έλλειψη συμβολαιογραφικών πράξεων των αγοραπωλησιών
των ακινήτων

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

➢ Οι ρυθμοί ανάπτυξης των παραπάνω περιοχών και το ΑΕΠ της περιοχής δεν είναι ανάλογα με την αντικειμενική αξία των ακινήτων
➢ Παρατηρείται αργός ρυθμός επενδύσεων δεδομένων των εκκρεμοτήτων του πολεοδομικού σχεδιασμού.

ΠΕΔΙΝΕΣ – ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

➢ Βασικό χαρακτηριστικό των παραπάνω περιοχών είναι το μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από ιδιωτική πρωτοβουλία των γηγενών με κύριο στόχο των επαναπατρισμό τους.

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

➢ Ύπαρξη βιολογικού καθαρισμού, βαλτώδης περιοχή και δραστηριοποίηση
βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων. (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ)
➢ Υποτυπώδες επιχειρηματικό και τουριστικό ενδιαφέρον λόγω εγγύτητας με
το αστικό κέντρο (πόλη της Καλαμάτας)
➢ Δυσκολία πρόσβασης (ΜΕΝΙΝΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ)
➢ Χαρακτηριστικά Ημιορεινής περιοχής (ΛΕΙΚΑ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

➢ Βασικό χαρακτηριστικό της πόλης της Καλαμάτας είναι ότι δεν παρουσιάζεται ανάλογη αύξηση του ΑΕΠ ως απόρροια της πανδημικής και ενεργειακής κρίσης σε σχέση με τη βελτίωση των υποδομών και ως εκ τούτου προτείνεται οι αντικειμενικές αξίες προτείνεται να παραμείνουν στα επίπεδα του 2018.