Νέα κανονιστική για τα 3,50 μέτρα στα τραπεζοκαθίσματα στο βόρειο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου

Αποκαθίσταται η άναρχη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο βόρειο πεζοδρόμιο του αναπλασμένου τμήματος της Ναυαρίνου.

Στην τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 543/2010 «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ως προς την παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών & Ακρίτα, προχωρά αύριο το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με συζήτηση και απόφαση έγκρισης. Να σημειωθεί ότι το ίδιο  θέμα είχε και πάλι υποβληθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου, όμως αναβλήθηκε λόγω αποχής της Αντιπολίτευσης, κάτι που πήγε πίσω την έγκριση της νέας κανονιστικής. Να σημειωθεί επίσης ότι μετά την  επικείμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου απαιτείται και έγκριση από την Αποκεντρωμένη για να ξεκινήσει η εφαρμογή της.

Στα 3,50 μέτρα από τα 2 μέχρι σήμερα επεκτείνονται τα τραπεζοκαθίσματα στο βόρειο πεζοδρόμιο

Σύμφωνα με την εισήγηση (δείτε ΕΔΩ), στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών και Ακρίτα, δημιουργείται ζώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων πλάτους 3.50 μ., σε επαφή με την οικοδομική γραμμή των κτισμάτων.

Η ζώνη που δημιουργείται οριοθετείται με διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή.

Η άναρχη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στο βόρειο πεζοδρόμιο του αναπλασμένου τμήματος είναι φανερό ότι εμποδίζει την άνετη κυκλοφορία των πεζών, καθώς σε αρκετά σημεία το πεζοδρόμιο έχει καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα. Ο Δήμος Καλαμάτας έρχεται με τη νέα κανονιστική να βάλει τάξη στο βόρειο πεζοδρόμιο, παραχωρώντας ζώνη 3,50 μέτρων από την οικοδομική γραμμή, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,  και απελευθερώνοντας το υπόλοιπο πεζοδρόμιο για την κίνηση των πεζών.

Η δημοτική αρχή μιλά για κατάχρηση του δημόσιου χώρου από ορισμένους επαγγελματίες, υποστηρίζοντας ότι η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στο πλαίσιο της ανάπλασης της Ναυαρίνου(Φαρών έως Ακρίτα) έγινε προς διευκόλυνση της κίνησης των πεζών, πρωτίστως, μιας και το συγκεκριμένο τμήμα της Ναυαρίνου, μετά την ανάπλασή του, λειτουργεί ως  μονόδρομος ήπιας κυκλοφορίας.

Παράλληλα επισημαίνει ότι έχει δοθεί στους επαγγελματίες επιπλέον χώρος 3.50 μέτρων στη νότια πλευρά του δρόμου, στην προκυμαία, ώστε να μπορούν και εκεί να εξυπηρετηθούν.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, “στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών και Ακρίτα, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση, μετά την υλοποίηση της σχετικής μελέτης ανάπλασης της οδού Ναυαρίνου (Α φάση), προτείνεται η δημιουργία ζώνης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων πλάτους 3.50 μ., σε επαφή με την οικοδομική γραμμή των κτισμάτων.
Καθώς το εύρος του κατασκευασμένου πεζοδρομίου είναι από 7.30 μ. έως 7.75 μ. διασφαλίζεται επαρκής ελεύθερη ζώνη για την κίνηση τους με πλάτος από 3.80 μ. έως 4.25 μ. Ο χώρος αυτός περιορίζεται μόνο από την κατασκευής των εσοχών τροφοδοσίας. Στην θέση της εσοχής τροφοδοσίας, εμπρός από το ΟΤ 4, δημιουργείται σημειακό οριακό πλάτος 1.80 μ. που θεωρούμε ότι δεν εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση των πεζών”.

“Η ζώνη αυτή θα δώσει την δυνατότητα ,κύρια στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να αποκτήσουν ένα ζωτικό χώρο ικανού πλάτους, που μπορούν να τον λειτουργούν ανεξάρτητα καιρικών φαινομένων. Αυτό θα αποτελέσει αφετηρία για την δημιουργία επισκεψιμότητας της περιοχής και παροχή υπηρεσιών για την περιοχή, όλο τον χρόνο. Γενικά θα βοηθήσει συνολικά την ζώνη της παραλίας να έχει τους επισκέπτες της και παροχή υπηρεσίας για την περιοχή και τους χειμερινούς μήνες”.

Επομένως:
Στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 543/2010 «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας προστίθεται στην παράγραφο 2. Πεζοδρόμια οδού Ναυαρίνου, ΙΙ. Κεντρική Ζώνη και ενότητα,.

Στο βόρειο πεζοδρόμιο,
 Στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών και Ακρίτα, η δημιουργείται ζώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων πλάτους 3.50 μ., σε επαφή με την οικοδομική γραμμή των κτισμάτων.
Η ζώνη που δημιουργείται οριοθετείται με διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή.
Η παραχωρούμενη επιφάνεια μπορεί τοπικά να τροποποιηθεί κατά την περίπτωση, αν υπάρχει τεχνικό ή άλλο εμπόδιο κατά τη διάρκεια της οριοθέτησης, η εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης. Η τροποποίηση υλοποιείται µε ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου
Αντιδημάρχου.


Περιμετρικά του παραχωρούμενου χώρου επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών ανεμοφρακτών χωρίς πάκτωση στο έδαφος. Το 2/3 της όψης του παραχωρούμενου χώρου προς την οδό Ναυαρίνου θα παραμένει ελεύθερο από την τοποθέτηση ανεμοφρακτών Eντος του παραχωρούμενου χώρου επιτρέπεται η τοποθέτησης ομπρελών σκίασης χωρίς πάκτωση στο έδαφος. Οι ομπρέλες σκίασης θα έχουν μεταλλικό σκελετό ίδιο με το χρώμα του πανιού σκίασης η σκελετό χρώματος λευκού. Το πανί σκίασης θα είναι τύπου καραβόπανο μονόχρωμο χωρίς επιγραφές και διαφημιστικά σχέδια και σε χρώμα γήινης απόχρωσης.
Αν το κτίσμα διαθέτει προστεγάσματα ή εξώστες επιτρέπεται η τοποθέτηση τέντας σκίασης με αρθρωτούς βραχίονες. Στα κτίρια που προστατεύονται από ειδικές διατάξεις η τοποθέτηση τέντας απαιτεί έγκριση από την αρμόδια κατά νόμο υπηρεσία.

Για το παραχωρούμενο χώρο ισχύουν οι γενικές αρχές της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων»