Καθηγητές κατά υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση μαθητών στην τηλεκπαίδευση

Το υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιό του έχει καλέσει τους εκπαιδευτικούς να βάλουν διαγωνίσματα και να καταθέσουν βαθμολογίες μαθητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως συμβαίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Την αντίδρασή τους, στην e-αξιολόγηση των μαθητών γυμνασίων  και λυκείων, εκφράζουν οι καθηγητές και κατηγορούν το υπουργείο Παιδείας ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας των θεμάτων της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην τηλεκπαίδευση, είναι τόσο σοβαρά, που δεν θα έπρεπε το υπουργείο Παιδείας να προκρίνει αυτή τη στιγμή την εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση των μαθητών, αλλά να φροντίσει για την παιδαγωγική στήριξη των παιδιών.

Οι καθηγητές υπογραμμίζουν ότι μεγάλος αριθμός μαθητών έχουν αποκλειστεί από την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού παρά τις συνεχείς επικοινωνιακές εξαγγελίες της υπουργού, ακόμα και σήμερα δεν έχoυν διατεθεί κονδύλια από τον προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘ για παροχή εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τις εικόνες μαθητών σε δημόσιους χώρους αναζητώντας σύνδεση στο διαδίκτυο, να είναι καθημερινό φαινόμενο.

Οι ίδιοι τονίζουν ότι «παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εκπαιδευτικών και με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ τα πολύ σημαντικά προβλήματα της τηλεκπαίδευσης παραμένουν. Η Ομοσπονδία από την πρώτη κιόλας αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων είχε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και για την ΕξΑΕ (αναβάθμιση ΠΣΔ, εξοπλισμό σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολεία προστασία προσωπικών δεδομένων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.). Το υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιό του έχει καλέσει τους εκπαιδευτικούς να βάλουν διαγωνίσματα και να καταθέσουν βαθμολογίες μαθητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως συμβαίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Ομως όπως επισημαίνουν οι καθηγητές δεν μπορεί να ισχύσει καθώς η τηλεκπαίδευση χρησιμοποιείται μόνο για να διατηρείται η επαφή των μαθητών με το σχολείο» και ότι «μέσω αυτής δεν μπορεί να προχωρήσει η ύλη και ως διδαχθείσα χαρακτηρίζεται μόνο η ύλη που έχει καλυφθεί δια ζώσης».

Οι καθηγητές τονίζουν ότι παρά την κοινή διαπίστωση ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής μαθησιακή διαδικασία, παρά τους  χιλιάδες μαθητές, που έχουν αποκλειστεί από την Εξ ΑΕ, παρά τα τεράστια κενά που μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί από το ΥΠΑΙΘ, παρά την ψυχική και παιδαγωγική εξουθένωση των μαθητών, το ΥΠΑΙΘ, μετά και την απαράδεκτη οδηγία για καταχώριση απουσιών στους μη συμμετέχοντες μαθητές, εκδίδει μία ακόμη αντιπαιδαγωγική οδηγία, περί «τηλεαξιολόγησης» των μαθητών, η οποία διατηρεί ως βασική παράμετρο τις γραπτές δοκιμασίες (διαγωνίσματα).

Οι καθηγητές τονίζουν επίσης ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς καμία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, χωρίς καμία ουσιαστική οδηγία για την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Η μόνη οδηγία που δίνεται δείχνει την απουσία σύνδεσης του ΥΠΑΙΘ με την εκπαιδευτική πραγματικότητα: «οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να δημιουργούν πολλαπλές ομάδες θεμάτων για να αποτρέπονται φαινόμενα συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών».

Τι υποστηρίζουν οι καθηγητές

Το υπουργείο επιπλέον, απαιτεί από τους μαθητές να αξιολογηθούν με εργαλεία αξιολόγησης τα οποία δεν μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν, με των οποίων τη χρήση δεν έχουν καθόλου εξοικειωθεί, και απαιτούν εκ των προτέρων άλλη προσέγγιση της ύλης. Μάλιστα, η απόφαση αυτή θα οδηγήσει μοιραία, στις λίγες ημέρες του Δεκέμβρη και του Ιανουαρίου που απέμειναν μέχρι τη λήξη του τετραμήνου, να στριμωχθούν όλα τα διαγωνίσματα εξουθενώνοντας μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά δε στα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑΛ, σημαντική παράμετρο της συνολικής αξιολόγησης, φαίνεται να αγνοεί εντελώς το γεγονός ότι με την Εξ ΑΕ δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είναι φανερό ότι  η ηγεσία του υπουργείου, εκτός από  παιδαγωγική και εκπαιδευτική άγνοια, διακατέχεται και από άγνοια της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Επικαλείται την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά φαίνεται να μη γνωρίζει πώς σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών στο Λύκειο,  σε αυτήν προβλέπεται:

 • «Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες» (παρ. 1  του αρθ.103, ν.4610/2019) και επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα να μην κατατεθεί βαθμολογία με αιτιολογημένη σημείωση του/της διδάσκοντα/ουσας (παρ.4 και 7 του αρθ. 103, ν.4610/2019).

Το ίδιο και για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, όπου στο  άρθρο 12 του Π.δ 126 ορίζεται ότι:

 • «Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου».

Αντιθέτως, σε καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας δεν προβλέπεται «τηλεαξιολόγηση» των μαθητών. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εκπαιδευτικοί δύνανται να μην βάλουν ωριαίο διαγώνισμα στο πρώτο τετράμηνο και ακόμα και να μην καταθέσουν βαθμολογία με αιτιολογημένο σημείωμά τους.

Οι προτάσεις των καθηγητών

Η ΟΛΜΕ καλεί το ΥΠΑΙΘ να δείξει επιτέλους τη δέουσα σοβαρότητα και να προβεί έστω και τώρα στα αυτονόητα:

 • Αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
 • Παροχή εξοπλισμού σε όσους/ες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς δεν διαθέτουν
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Κάλυψη των χιλιάδων κενών των σχολείων
 • Γνωστοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την αξιολόγηση των μαθητών/τριων, δίνοντας ξεκάθαρα τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να κρίνουν κατά περίπτωση αν δύνανται να προχωρήσουν στις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών/τριων τους, όταν ανοίξουν τα σχολεία
 • Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων
 • Μη προσμέτρηση των απουσιών στο χαρακτηρισμό φοίτησης
 • Άμεση μείωση της διδακτέας και εξεταστέας ύλης για όλες τις τάξεις και επανάληψη της εξ αποστάσεως διδαχθείσας ύλης, μόλις ανοίξουν τα σχολεία
 • Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων
 • Ιεράρχηση των σκοπών και των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη φετινή σχολική χρονιά προκειμένου να αμβλυνθεί όσο είναι δυνατόν το μορφωτικό κόστος της πανδημίας και να μη οξύνει ακόμα περισσότερο της ήδη υπάρχουσες μορφωτικές/εκπαιδευτικές ανισότητες.

Τι θα γίνει στα δημοτικά σχολεία

 • Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου Α ́ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Οι εκπαιδευτικοί της Α ́ και Β ́ τάξης ενημερώνουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.
 • Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *