Εργολαβίες για συντήρηση οδοποιίας στις Δ.Ε. Άριος, Αρφαρών και Θουρίας

Στην υπογραφή τριών (3) συμβάσεων έργων προχώρησε σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Πρόκειται για τα έργα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Άριος (Α.Μ. 16/2020), Αρφαρών (Α.Μ. 7/2020), Θουρίας (Α.Μ. 17/2020), με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 223.200 € (74.400 € / δημοτική ενότητα). Ανάδοχος και στις τρεις περιπτώσεις αναδείχθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ο ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου.  

Τα εν λόγω έργα έρχονται σε συνέχεια υλοποίησης του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών στις Κοινότητες του Δήμου. Οι δε παρεμβάσεις που προβλέπονται θα υλοποιηθούν σε συνεννόηση με τους προέδρους των Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τις μελέτες πρόκειται να γίνουν εργασίες  όπως:

1. Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους από τα πρανή των δρόμων, που πιθανόν πρόεκυψαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και απομάκρυνση τους από το κατάστρωμα της οδού, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

2. Επίστρωση του καταστρώματος αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε ημιβραχώδεις δρόμους που πιθανόν χρειαστούν επιπλέον υλικό είτε για εξυγίανση είτε για εξομάλυνση της επιφάνειας κυκλοφορίας.

3. Ισοπέδωση επιφάνειας του καταστρώματος αγροτικών οδών στις Τοπικές Κοινότητες με χρήση γκρέιντερ ή οποιοδήποτε άλλο μηχανικό μέσο κριθεί απαραίτητο (JCB, φορτωτής, φορτωτάκι κ.λπ.).

4. Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες (γράνα) για την συλλογή και απορροή των όμβριων υδάτων με σκοπό την προστασία του καταστρώματος των αγροτικών οδών.

5. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων σε κάθε είδους έδαφος (γράνα) για την συλλογή και απορροή των όμβριων υδάτων με σκοπό την προστασία των χωματόδρομων.

6. Ημερομίσθια μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων ζημιών σε δρόμους, όπως καθιζήσεις –βυθίσματα δρόμων, μικρές καταπτώσεις χαλικιών – πέτρες κ.λπ.

7. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης: α) από μεγάλους ογκολίθους ελάχιστου μήκους 1,2μ. με την χρήση μηχανικού εκσκαφέα (τσάπα)  β)από αργολιθοδομή, γ) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

8. Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων δρόμων που καταστρέφονται από τα όμβρια ύδατα.

9. Κατασκευή επενδεδυμένων και ιρλανδικών τάφρων.

10. Κατασκευή σωληνωτών οχετών.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *