Ενημέρωση για το master plan που αφορά σε παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της Καλαμάτας

Η τελική πρόταση του master plan που αφορά σε παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της Καλαμάτας, προκειμένου εν συνεχεία να διεκδικηθούν χρηματοδοτικοί πόροι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κι άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο της πόλης σήμερα, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, παρουσία του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου.

Για το σκοπό αυτό, στην Καλαμάτα βρέθηκε η ομάδα των μελετητών με επικεφαλής τον Δημήτρη Τσάμη, η οποία και ενημέρωσε τον Δήμαρχο, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, Διευθυντές και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου για το σχέδιο συνολικής αντιμετώπισης ζητημάτων που άπτονται σε έργα και παρεμβάσεις στο Δήμο.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στη συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030, καθώς το τελικό σχέδιο έχει ενσωματώσει άξονες, δράσεις και στόχους σε ένα ευρύ πλαίσιο και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που είχαν δοθεί και αφορούν την ψηφιακή, την πράσινη και την ολιστική Καλαμάτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω master plan, αποτελεί ένα ζωντανό εγχειρίδιο γνώσης που περιλαμβάνει επίσης την ακτινογραφία του Δήμου σε επίπεδο έργων και σχεδιασμού των τελευταίων 40 ετών. Σε αυτό έχει υπάρξει εξειδίκευση των περιοχών παρέμβασης με έμφαση σε συγκεκριμένες ζώνες και προσδιορίζονται έργα και δράσεις απαραίτητα για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης. Κρίσιμο είναι το γεγονός ότι οι μελετητές έχουν λάβει υπόψη τους και τη διαδικασία διαβούλευσης που υπήρξε στο πλαίσιο του «Mission Καλαμάτα» καθώς επίσης και τον υφιστάμενο σχεδιασμό του Δήμου.