Εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2023

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΕΟΤ το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2023.

Αυτό γνωστοποίησε με έγγραφό του προς την Περιφέρεια ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.