Δώρο Πάσχα: Μέχρι σήμερα η καταβολή του – Πώς θα το υπολογίσετε μόνοι σας

Έως και σήμερα Μεγάλη Τετάρτη είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να καταβάλουν στους εργαζόμενους το Δώρο Πάσχα. Αυτό αντιστοιχεί στον μέσο μεικτό μισθό.

Σημειώνεται ότι αν το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί εγκαίρως, τότε οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας έτσι ώστε να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Τι ακολουθεί; Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ποιοι δικαιούνται να πάρουν Δώρο Πάσχα

Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί, είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική είτε με εκ περιτροπής απασχόληση.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Αυτό σημαίνει ότι για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό, το δώρο θα υπολογιστεί με βάση τον νέο μισθό των 780 ευρώ που καταβάλλεται από την 1η Απριλίου.

Επομένως, το δώρο ανέρχεται σε 406,25 ευρώ.

Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τονίζεται ότι το νόμιμο δώρο δεν είναι μόνο ο μισός μικτός μισθός, αλλά προστίθεται και η αναλογία του επιδόματος άδειας. Έτσι ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166. Ο μισθωτός θα πρέπει συνεπώς να υπολογίσει ότι το Δώρο Πάσχα θα είναι μισός μισθός και κάτι παραπάνω.

Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα μέσω της online εφαρμογής που έχει δημιουργήσει το ΚΕΠΕΑ να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Πάσχα που δικαιούνται.