Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Υποβολή προτάσεων για το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα του 2024

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2024, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση:
mail@kalamatadancefestival.gr 

  • Οι προτάσεις ξένων σχημάτων αφορούν έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
  • Οι προτάσεις ελληνικών σχημάτων αφορούν είτε σε νέα έργα που πρωτοπαρουσιάζονται στο Φεστιβάλ είτε σε έργα τα οποία θα έχουν παρουσιαστεί εντός ή εκτός Ελλάδας.
  • Κάθε πρόταση που υποβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει βίντεο με μέρος των προβών, αν πρόκειται για έργο που δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, ή ολόκληρη την παράσταση αν το έργο έχει παρουσιαστεί.
  • Επίσης η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: σύντομη περιγραφή της παράστασης, βιογραφικά καλλιτεχνών/συντελεστών, τεχνικές ανάγκες και πλήρη προϋπολογισμό (αμοιβή, μεταφορά ατόμων και σκηνικού, πνευματικά δικαιώματα εφόσον υπάρχουν).
  • Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά τις 31 Οκτωβρίου 2023 δεν θα γίνουν δεκτές.
  • Το Φεστιβάλ θα διαμορφώσει το πρόγραμμα του 2024 τόσο μέσω των προτάσεων που θα κατατεθούν όσο και μέσω αναθέσεων έργων.