Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Πολιανής

Συνεχίζεται το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιΐας δημοτικών ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών

Εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πραγματοποιούνται στην Κοινότητα Πολιανής, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Θούριας, Άριος και Αρφαρών», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 1.047.000.00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γιάννη Μουτσιούλα, τα τμήματα οδών που υλοποιούνται παρεμβάσεις μέσω του συγκεκριμένου έργου, αφορούν το δρόμο από Ι.Ν. Αγίας Τριάδας έως ξεροπόταμο «Ακοβίτικα ποτάμι» και το δρόμο από Ι.Ν. Αγίας Τριάδας έως Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις.