ΑΣΕΠ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους του νομού μας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναλυτικά οι θέσεις

Ξεκινούν σήμερα, Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου και ώρα 08:00 το πρωί, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για1.468 μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και της περιφέρειας όλης της χώρας. 

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Οι 1.468 μόνιμες προσλήψεις αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.

Η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι και παρόλο τον μεγάλο όγκο που αναμένεται να υπάρξει, δεν υπάρχει προς το παρόν πλάνο για παράταση των αιτήσεων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Να σημειωθεί ότι το ΑΣΕΠ συνιστά στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Γενικά οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες και να φροντίσουν να την καταθέσουν εγκαίρως.

Να σημειωθεί ότι τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων και μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Σας παρουσιάζουμε την αναλυτική κατανομή των μόνιμων προσλήψεων στους Δήμους του νομού Μεσσηνίας καθώς και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει προκηρύξει το ΑΣΕΠ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕ ΙΑΤΡΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕ ΙΑΤΡΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΠΟΝΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΠΟΝΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΝΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ)ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ9 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΠΟΝΩΝ1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καμία θέση σε Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε Δήμους του νομού Μεσσηνίας

Σας παρουσιάζουμε οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης βήμα βήμα έτσι ώστε να συμπληρώσετε σωστά την ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ χωρίς να χάσετε ή παραλείψετε μόρια.

Δείτε εδώ την προκήρυξη 13Κ/2021

Οδηγίες βήμα – βήμα για την συμπλήρωση της αίτησης

Σας παρουσιάζουμε οδηγίες για την βήμα – βήμα συμπλήρωση της ηλεκτρονικής σας αίτησης στο ΑΣΕΠ χωρίς να χάσετε ή παραλείψετε μόρια .

Κατά το Α΄ Στάδιο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Μητρώου και η επισύναψη σαρωμένων (σκαναρισμένων) δικαιολογητικών. Η κατάσταση της αίτησης φέρει την ένδειξη «Υποβλήθηκε χωρίς δικαιολογητικά», ενώ οι υποψήφιοι προκειμένου να κερδίσουν το μέγιστο της μοριοδότησης οφείλουν να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση όλα τα απαραίτητα πεδία, όπως φαίνεται και στις εικόνες παρακάτω.

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος πρέπει να εκδώσει και να πληρώσει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων Α΄ Σταδίου και στη συνέχεια να καταχωρίσει τον κωδικό του πληρωμένου παραβόλου στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, διαφορετικά η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μόνο από όσους υποψήφιους κληθούν, κατά το Β’ Στάδιο των αιτήσεων, κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά:

Από την κεντρική ιστοσελίδα επιλέξτε το σύνδεσμο: «Εγγραφή/Είσοδος Μέλους» και εισέλθετε με τους κωδικούς σας.

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

 Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί «Μητρώο-Αίτηση-Ένσταση» για να συνδεθείτε στο μητρώο και να ενημερώσετε τα στοιχεία σας

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

 Επιλέξτε το εικονίδιο «Αίτηση»

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

 Πατήστε «Νέα Αίτηση»

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

 Επιλέξτε την Αίτηση, την κατηγορία εκπαίδευσης και πατήστε το κουμπί «Επιλογή»

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

Αποθήκευση, έλεγχος και οριστικοποίηση

Στην κορυφή της αίτησης εμφανίζονται τα κουμπιά αποθήκευσης, ελέγχου και οριστικοποίησης καθώς και η κατηγορία εκπαίδευσης. Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύετε τακτικά την αίτησή σας.https://f2978c0cd9ab3043e270fcb9af194b50.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας. Οι αλλαγές θα εμφανιστούν μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας.

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

 Καταχώριση των προσόντων σας

Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού στην επικεφαλίδα ή στο πεδίο που θέλετε να καταχωρίσετε, εμφανίζονται πληροφορίες και βοήθειες για την ορθή καταχώριση.

Αίτηση στο ΑΣΕΠ
Αίτηση στο ΑΣΕΠ

Ξένες γλώσσες

Επιλέξτε τον αριθμό Ξένων Γλωσσών που κατέχετε στο αντίστοιχο επίπεδο γνώσης.

Προσοχή: Εφόσον είναι απαραίτητο πρόσθετο προσόν, πρέπει να δηλώσετε επακριβώς τον κωδικό από τη στήλη «Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα» που απαιτούνται για τη διεκδίκηση των θέσεων που επιλέγετε. 

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

Εργασιακή εμπειρία

Επιλέξτε «ΝΑΙ» εφόσον κατέχετε εργασιακή εμπειρία.

Προσοχή Το σύνολο των μηνών πρέπει να το δηλώσετε στην Ενότητα: «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ»

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα 

Σημαντική Επισήμανση: Συμπληρώσετε στην ηλεκτρονική σας αίτηση, επακριβώς όλους τους κωδικούς από τη στήλη «Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα» που απαιτούνται για τη διεκδίκηση των θέσεων που επιλέγετε, υπό την προϋπόθεση ότι τα κατέχετε μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

Ειδικές κατηγορίες

Επιλέξτε «ΝΑΙ» εφόσον ανήκετε σε ειδική κατηγορία ή/και κατέχετε ειδικές ιδιότητες

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

Επιδιωκόμενες θέσεις με σειρά προτίμησης

Σημαντικό: Καταχωρίστε σε όλες τις επιδιωκόμενες θέσεις τα κριτήρια βαθμολόγησης (μήνες εμπειρίας, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, δεύτερος Τίτλος Σπουδών) προκειμένου αυτά να μοριοδοτηθούν.

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

Καταχώριση του παραβόλου

Σημαντικό: Ο υποψήφιος πρέπει να εκδώσει και να πληρώσει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων Α΄ Σταδίου και στη συνέχεια να καταχωρίσει τον κωδικό του πληρωμένου παραβόλου στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, διαφορετικά η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

1. Έκδοση παραβόλου των τριών (3) Ευρώ από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων

2. Καταχώριση των είκοσι (20) ψηφίων του ηλεκτρονικού παραβόλου χωρίς κενά.

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

Οριστικοποίηση της αίτησης

Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στην κορυφή της αίτησης. Η κατάσταση της αίτησης έχει πλέον την τιμή «Υποβλήθηκε χωρίς δικαιολογητικά».

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλεί στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρίσει στα προσωπικά σας στοιχεία κατά την εγγραφή, το οποίο θα αναφέρει τον διαγωνισμό, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησής σας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μόνο από όσους υποψήφιους κληθούν, κατά το Β’ Στάδιο των αιτήσεων, κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Αίτηση στο ΑΣΕΠ

Διόρθωση Αίτησης με Αντιγραφή περιεχομένου

  1. Πατήστε αριστερό κλικ πάνω στην αίτηση
  2. Πατήστε το κουμπί Ακύρωση
  3. Πατήστε το κουμπί Αντιγραφή

Διόρθωση Αίτησης χωρίς Αντιγραφή περιεχομένου

  1. Πατήστε αριστερό κλικ πάνω στην αίτηση
  2. Πατήστε το κουμπί Ακύρωση
  3. Πατήστε το κουμπί Νέα Αίτηση 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *