Υπεγράφη μεταξύ Δήμου – Περιφέρειας σύμβαση παραχώρησης χρήσης των πρώην Σχολών Παπαφλέσσα

Υπεγράφη, χθες Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, από τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Περιφέρειας Πελοποννήσου για την παραχώρηση χρήσης ακίνητου, άνευ ανταλλάγματος, για την προσωρινή μεταστέγαση και λειτουργιά των υπηρεσιών του διοικητηρίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Ε Μεσσηνίας).

Πρόκειται για το ακίνητο (πρώην Σχολές Παπαφλέσσα) που βρίσκεται στην Καλαμάτα, επί των οδών Φαρών, Κρήτης, Κανάρη και Ηροδότου, με τη διάρκεια της προσωρινής στέγασης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας να ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και σε έως 24 μήνες, ενώ απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε σιωπηρή παράταση χωρίς την έγκριση και συμφωνία των συμβαλλομένων.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια θα αναλάβει τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου που θα στεγαστούν προσωρινά οι υπηρεσίες, ενώ οφείλει να προβεί με δική της δαπάνη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών που θα απαιτηθούν για την έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας από τις αρμόδιες Αρχές με σκοπό τη νόμιμη λειτουργία του εν λόγω κτηρίου πληρώντας τους σκοπούς για το οποίο προορίζεται. Επίσης θα αναλάβει τις δαπάνες ΟΚΩ για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η στέγαση των υπηρεσιών της καθώς και τις δαπάνες συντήρησης του κτηρίου, ιδίως των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αναγκαίων για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Τυχόν επωφελείς μεταβολές οι οποίες θα παραμείνουν στο ακίνητο κατόπιν των ανωτέρων ενεργειών και μετά την αποχώρηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου / ΠΕ Μεσσηνίας συμφωνείται θα παραμένουν επ’ ωφελεία του ακινήτου.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *